Skip to main content

Islam diini lemuxxoo kee duddih baxxaqu

Acmad Saalic Qali

Islam diini duddale diiniy akidiinittek muxxoleh iyya,tonnah yalli isi naqoosah acuyya hee maqaanek muxxuttah tan maqaane kinni, yalli isi naqoosah doore diiniy adduniyaay akeera^maqaane edde tan diini kinni, tama diinil digga iyyaanam jannat sinam culussaah kaa cinaanam, gira sinam culussa.

Archived from iTunes at https://itunes.apple.com/us/podcast/islam-diini-lemuxxoo-kee-duddih-baxxaqu/id989356126. Items in this collection are restricted.

PART OF
Podcasts
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Islam diini lemuxxoo kee duddih baxxaqu
Jul 30, 2016 Acmad Saalic Qali
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Islam diini lemuxxoo kee duddih baxxaqu